Testimonial Lemoine detail

„Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań.

Nasza organizacja wewnętrzna i zakres działań sprawiły, że poszukiwaliśmy europejskiej przygotowalni, która potrafi zawiadywać procesami licznych zmian i nowości w asortymencie opakowań. Nasze agencje reklamowe i zakłady produkcyjne znajdują się we Francji, w Holandii i Niemczech. Współpracujące z nami drukarnie mieszczą się w wielu krajach europejskich. Zcentralizowanie graficznej koordynacji było wymogiem koniecznym dla umożliwienia komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Dzięki efektywnej współpracy z Grupą Miller Graphics zdołaliśmy osiągnąć znakomite rezultaty druku, odpowiadające naszym wymaganiom.”

Frederic Caroly

Supply Chain & Purchasing Manager
Groupe Lemoine