08-05-2015 Spotkanie Zespołu Zarządzającego w Wierzenicy

Położony wśród pól i lasów otuliny Puszczy Zielonka, urokliwy dwór należący ongiś do znakomitego rodu Cieszkowskich stał się przez jeden słoneczny dzień miejscem spotkania, rozmów i wytchnienia dla kierownictwa firmy. Praca przeplatała się z zabawą – prezentacja multimedialna i dyskusje były tym poważnym składnikiem

spotkania, podczas gdy plenerowa gra w bule (fr. pétanque), wieczorny bilard i kolacja z degustacją wina stanowiła jego część rozrywkową. Dyrektor zarządzający, Czesław Warsewicz przedstawił swoją koncepcję rozwoju i systemu zarządzania firmy. Poruszane tematy dotyczyły następujących kwestii:

1. Analiza danych historycznego rozwoju firmy.

2. Omówienie ankiety pracowniczej.

3. Ocena sytuacji rynkowej i określenie działania na najbliższy rok.

4.Rozważenie koniecznych zmian organizacyjnych mających na celu usprawnienie procesu obsługi klienta i umożliwienie elastycznej reakcji na jego dynamicznie zmieniające się oczekiwania. Zarządzanie poprzez zmianę i zarządzanie procesami.

5.Strategia działania i długoterminowe cele strategiczne na okres 5 i 10 lat.

Sen w otoczeniu pięknego parku ze starodrzewem, w zabytkowym miejscu tchnącym historią

i duchem szlachetnej pracy organicznej Wielkopolan, przyniósł regenerację sił umysłu i ciała. Uczestnicy tego spotkania zgodnie zapragnęli, by takie wyprawy biznesowo-rekreacyjne stały się regularna praktyką, podejmowaną co najmniej raz w roku.