25-06-2015 ISO w Miller Graphics Polska

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w czerwcu 2015 roku firma Miller Graphics Poland pomyślnie przeszła audyt nadzoru ISO, realizowany przez SGS - niezależnego audytora. Podczas przedmiotowego audytu nie stwierdzono żadnych niezgodności. System zarządzania jakością został oceniony bardzo wysoko. Pozytywną ocenę zdobył również nasz system Millnet, zawierający – zdaniem audytora – wszystkie dane niezbędne do pomiaru jakości. W raporcie podkreślono, że dużą wagę firma przywiązuje do efektywności pracy i realizacji wymagań klienta oczekującego wysokiej jakości usług.