Dobry projekt to dobry biznes!

Opakowanie definiuje, wyróżnia i dodaje szczególnej wartości produktowi. Na rynkach, na których podobne do siebie produkty konkurują ze sobą, efekt wizualny często bywa czynnikiem decydującym o zakupie danego towaru czy usługi.
Nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w projektowaniu, druku i we wszelkich mediach związanych z tematyką informacyjną. Pełni pasji artystycznej projektanci i kompetentni graficy z pomysłów naszych klientów uczynią jasne i zwięzłe koncepcje. Przechodząc kolejno etapy kreacji, fotografii
i obróbki graficznej, wspieramy uzyskanie możliwie najwyższej jakości we wskazanej technice druku. Zarządzamy jednocześnie projektem, używając systemu Millnet do terminowego zakończenia pracy.

Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing

"Firma Miller Graphics jest rzeczywiście „preferowanym partnerem w dziedzinie prepress”.
Stosujemy proponowaną przez nich regułę „jednego okienka”, przechodząc od projektu poprzez repro do fotopolimerowych form drukowych..."

więcej