konsultacja technologiczna

Doradztwo i europejska sieć ekspertów

Dzięki ścisłej współpracy z drukarniami w całej Europie, nasi specjaliści nabyli doświadczenie daleko przekraczające granice dziedziny prepress.
Ponieważ reprezentujemy dużą grupę ekspertów, nasi dostawcy chętnie włączają nas do swoich programów rozwoju nowych technologii, pomagając nam pozostawać w czołówce europejskich przedsiębiorstw.
Z radością dzielimy się doświadczeniem z naszymi partnerami
w łańcuchu graficznym. Nasze zaangażowanie już na etapie oceny projektu, kiedy można zapobiec możliwym pułapkom, jest dla klientów wielką korzyścią.
Odpowiadając na potrzeby klientów, służymy im pomocą w testach maszyn drukujących.