Silne wsparcie dla drukarni

Zakres naszych produktów i usług obejmuje każdy element procesu prepress, poczynając od projektu aż do druku. Składają się na nie:

  • Retusz kreatywny i przygotowanie graficzne
  • Retusz techniczny
  • Zarządzanie projektem i wsparcie techniczne
  • Zarządzanie barwą

Ten wyjątkowy zestaw możliwości, połączony z zaawansowaną technologią i odpowiednim zapleczem, daje klientom podstawę do rozwoju firmy, gotowej by na swoim rynku oferować druk wysokiej jakości oraz wszechstronne kompetencje wpływające na efektywność działań.

Product Marketeer Lotus Product Marketeer Lotus

"Firma Miller w pełni zaangażowała się w proces od projektu aż do druku, wspierając nas swoim doświadczeniem, zapewniła maksymalizację jakości druku naszych opakowań"

więcej