Silne wsparcie dla drukarni

Zakres naszych produktów i usług obejmuje każdy element procesu prepress, poczynając od projektu aż do druku. Składają się na nie:

  • Retusz kreatywny i przygotowanie graficzne
  • Retusz techniczny
  • Zarządzanie projektem i wsparcie techniczne
  • Zarządzanie barwą

Ten wyjątkowy zestaw możliwości, połączony z zaawansowaną technologią i odpowiednim zapleczem, daje klientom podstawę do rozwoju firmy, gotowej by na swoim rynku oferować druk wysokiej jakości oraz wszechstronne kompetencje wpływające na efektywność działań.