Usługi repro w branży opakowań dla drukarń
i właścicieli marek

Grupa Miller Graphics oferuje zintegrowane usługi w zakresie prepress, przygotowania i produkcji form drukowych dla drukarń, sieci handlowych i właścicieli marek. 
Grupa posiada 13 oddziałów w 10 krajach.

Mając pozycję lidera na międzynarodowym rynku opakowań, korzystamy z osiągnięć najnowszej technologii i nieustannie podnosimy poprzeczkę w staraniach o rozwój nowych wzorów opakowań, jakość druku i jego zgodność z oczekiwanym rezultatem.