Millnet – nasz efektywny portal klienta

Millnet jest naszym autorskim rozwiązaniem on-line dla zarządzania przepływem prac w branży opakowań, umożliwiającym zarządzanie projektami, monitorowanie i akceptowanie prac, zarządzanie zasobami
i raportowanie wskaźników efektywności.

Wdrażanie nowych wzorów opakowań przy pomocy Millnetu jest proste!

Pod presją?

Pragniemy zapewnić naszych klientów, że doskonale rozumiemy zagadnienia i problemy, z którymi się zmagają. Pracujemy bowiem
w branży, która dynamicznie się rozwija, niosąc za sobą coraz wyższe wymagania klienta, rosnącą konkurencję i nowe wyzwania.
Skuteczne narzędzia do zarządzania przepływem prac, jakimi dysponuje Millnet ułatwiają pokonywanie owych wyzwań.

Za pomocą Millnetu można:

 • Zredukować koszty i czas, poświęcone na wprowadzenie produktu na rynek
 • Poprawić produktywność, jakość i zgodność efektu końcowego
  z oczekiwaniami
 • Lepiej wykorzystać posiadane zasoby
 • Poprawić współpracę między dostawcami
 • Rozwijać efektywne systemy biznesowe

Rozwiązanie, które umożliwia lepszą kontrolę
i przejrzystość

Rozwiązanie kwestii przepływu prac, oferowane przez Millnet ułatwia zarządzanie procesami całego systemu wprowadzenia produktu na rynek – od pomysłu aż do chwili umieszczenia go na półce sklepowej.

Komplementarny zestaw rozwiązań, jakimi dysponuje Millnet umożliwia lepszą kontrolę i przejrzystość prac, poprawiając efektywność działań, oszczędzając czas i wydatki. Dostarcza również niezbędnej informacji, potrzebnej do rozpoznania braków efektywności i przeciwdziałania im.

Innowacyjny system Millnet, stworzony przez Miller Graphics to cztery zasadnicze obszary działania:

 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie danymi
 • Akceptacja on-line
 • Dane wspierające proces zarządzania

Modułowy charakter systemu, umożliwiający dowolną konfigurację poszczególnych elementów, pozwala klientowi na wybranie odpowiadających mu, „szytych na miarę” funkcji. Millnet może zarówno dopasować się do bieżących rozwiązań technologicznych klienta, jak
i dostarczyć mu nowe, wygodne rozwiązania procesów biznesowych.

Bez trudu zaplanuj, monitoruj i uruchom zmiany 

Zarządzanie projektem

Bez względu na to, czy klientowi zależy na zmianie pojedynczego opakowania, czy też chodzi o kompleksowe ponowne wprowadzenie na rynek produktu znanej marki, Millnet służy pomocą w kierowaniu tym procesem. Intuicyjny  interfejs ułatwia planowanie, monitorowanie
i wprowadzanie zmian w opakowaniu, prowadząc klienta drogą idealnie dopasowaną do jego potrzeb.

Z Millnetem zarządzanie projektem jest proste.

System ten pozwala osobom zawiadującym projektem, a także wszystkim zaangażowanym podmiotom, na monitorowanie procesów
i zauważenie projektów spóźniających się lub naznaczonych ryzykiem spóźnienia tak, aby nigdy nie przeoczyć ostatecznego terminu dostawy.

Kluczowe właściwości:

 • Intuicyjna obsługa interfejsu
 • Możliwość pracy z pojedynczym wzorem lub serią wzorów
 • Ulepszona przejrzystość projektu
 • Zwiększona produktywność

Millnet dostarcza użytkownikom klarowny interfejs do zarządzania projektem, umożliwiając (tym, którzy są do tego uprawnieni) monitorowanie postępu pracy i kontrolowanie terminów dostaw. Rozwiązanie to jest tak skonfigurowane, aby automatycznie upewnić użytkownika, że trwające opóźnienia są przekazywane odpowiedzialnym osobom lub grupom.

Pełna kontrola procesu

Możliwe jest stworzenie indywidualnie dopasowanych sposobów postępowania dla odzwierciedlenia metod pracy poszczególnych klientów – jest to rozwiązanie elastyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Te „ścieżki postępowania” przekłada się na wewnętrzne systemy przepływu prac, dokonuje się pomiaru czasu przewidzianego dla danej czynności i porównuje z rzeczywistym czasem wykonania w celu upewnienia się, że dany projekt dostarczony jest punktualnie i zgodnie
z budżetem.
 

  

 

 


Prosty i bezpieczny dostęp do archiwum prac

Zarzadzanie bazą wzorów i danych

Funkcja cyfrowego zarządzania zasobami, jaką oferuje Millnet została zaprojektowana konkretnie dla potrzeb sektora graficznego branży opakowań. Wiemy, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie danych i wzorów, a także inteligentne zarządzanie nimi.

Millnet oferuje użytkownikom prosty w obsłudze interfejs, umożliwiając wszystkim osobom związanym z łańcuchem dostaw łatwy i bezpieczny dostęp do potrzebnych danych.

Korzyści płynące z zastosowania Millnetu:

 • Bezpieczne rozwiązanie on-line
 • Dostęp na bazie przeglądarki internetowej 
 • Możliwość pracy na wszystkich dostępnych rodzajach plików
 • Elastyczne warianty konfiguracji
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
 • Proste przesyłanie i bezpieczne pobieranie plików (wyłącznie z pozwoleniem dostępu)
 
Zlecenia wstępne

Millnet pozwala wszystkim zainteresowanym i uprawnionym stronom na wzajemną wymianę zawartości wstępnych zleceń, posługując się bezpiecznym i efektywnym portalem on-line. Dzięki temu mechanizmowi posiadającemu zdolność konfiguracji, eliminuje się zbędne wykonywanie tych samych czynności.
 
Rewitalizacja wzorów opakowań

Oferujemy klientom usprawnienie procesu rewitalizacji wzorów opakowań i pomoc w pozyskiwaniu kluczowych danych w sposób kontrolowany i terminowy.  Drukowanego wcześniej wzoru można bez trudu użyć ponownie, unikając tym samym tradycyjnego powielania i innych czynności manualnych, które często są przyczyną błędów w graficznym cyklu pracy.
 
Zasoby marketingowe

Współpraca z Miller Graphics pozwala na koordynację przepływu zasobów między wewnętrznymi
i zewnętrznymi grupami użytkowników. Na te zasoby składają się wszystkie kluczowe komponenty obecne w graficznym łańcuchu dostaw, np. zlecenia wstępne, kopie opakowań, instrukcje montażu, projekty, zdjęcia, wytyczne dotyczące marki, specyfikacje techniczne.