separacja kolorów

Profesjonalna obróbka graficzna obejmuje separację rzeczywistych kolorów druku.

Mając kompleksowy obraz całego procesu, znajomość maszyny drukującej i kolejności nakładania farb na podłoże, wykonujemy separację kolorów dla uzyskania najlepszego efektu. Użycie rastrowanych kolorów Pantone dla winiet i stuprocentowych kolorów Pantone dla tekstu i linii przynosi znacznie lepsze efekty niż tradycyjne zastosowanie kolorów CMYK.

Firmie Miller Graphics udaje się połączyć dwa główne cele: spójność wizerunku marki i efektywność druku.

Printer Designer WCE Printer Designer WCE

„Aby poradzić sobie z  adaptacją wielkiej ilości plików produkcyjnych, potrzebowaliśmy w dziedzinie prepress wsparcia naszych partnerów, takich jak Miller Graphics” 

więcej