separacja kolorów

Profesjonalna obróbka graficzna obejmuje separację rzeczywistych kolorów druku.

Mając kompleksowy obraz całego procesu, znajomość maszyny drukującej i kolejności nakładania farb na podłoże, wykonujemy separację kolorów dla uzyskania najlepszego efektu. Użycie rastrowanych kolorów Pantone dla winiet i stuprocentowych kolorów Pantone dla tekstu i linii przynosi znacznie lepsze efekty niż tradycyjne zastosowanie kolorów CMYK.

Firmie Miller Graphics udaje się połączyć dwa główne cele: spójność wizerunku marki i efektywność druku.

Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group

"Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań."

więcej