separacja kolorów

Profesjonalna obróbka graficzna obejmuje separację rzeczywistych kolorów druku.

Mając kompleksowy obraz całego procesu, znajomość maszyny drukującej i kolejności nakładania farb na podłoże, wykonujemy separację kolorów dla uzyskania najlepszego efektu. Użycie rastrowanych kolorów Pantone dla winiet i stuprocentowych kolorów Pantone dla tekstu i linii przynosi znacznie lepsze efekty niż tradycyjne zastosowanie kolorów CMYK.

Firmie Miller Graphics udaje się połączyć dwa główne cele: spójność wizerunku marki i efektywność druku.

Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing

"Firma Miller Graphics jest rzeczywiście „preferowanym partnerem w dziedzinie prepress”.
Stosujemy proponowaną przez nich regułę „jednego okienka”, przechodząc od projektu poprzez repro do fotopolimerowych form drukowych..."

więcej