specyfikacja techniczna w praktyce

Pewne drobne, lecz konieczne modyfikacje, mające niewielki wpływ na wizualny aspekt opakowania, znacząco przyczyniają się do technicznej wykonalności na maszynie drukującej i zapewniają zgodność druku
z zamierzonym rezultatem.

Zalewkowanie, pasery, cofnięcia kolorów, montowanie, etc. zależą od rodzaju druku i maszyny drukującej.

Wszystkie niezbędne czynności zastosowane podczas przygotowywania pliku wykorzystuje się optymalnie przed ostatecznym wykonaniem gotowego pliku. Dobrze przygotowane do druku pliki są oszczędnością czasu i pieniędzy.

Repro studio Roeselare Belgium

Product Marketeer Lotus Product Marketeer Lotus

"Firma Miller w pełni zaangażowała się w proces od projektu aż do druku, wspierając nas swoim doświadczeniem, zapewniła maksymalizację jakości druku naszych opakowań"

więcej