specyfikacja techniczna w praktyce

Pewne drobne, lecz konieczne modyfikacje, mające niewielki wpływ na wizualny aspekt opakowania, znacząco przyczyniają się do technicznej wykonalności na maszynie drukującej i zapewniają zgodność druku
z zamierzonym rezultatem.

Zalewkowanie, pasery, cofnięcia kolorów, montowanie, etc. zależą od rodzaju druku i maszyny drukującej.

Wszystkie niezbędne czynności zastosowane podczas przygotowywania pliku wykorzystuje się optymalnie przed ostatecznym wykonaniem gotowego pliku. Dobrze przygotowane do druku pliki są oszczędnością czasu i pieniędzy.

Repro studio Roeselare Belgium

Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group

"Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań."

więcej