zarządzanie barwą i proofing

Wydruk próbny

Zarządzanie barwą zaczyna się od wydruku próbnego, przebiegającego
w normalnych i powtarzalnych warunkach.
Nasi specjaliści analizują próbki i definiują profile dla konkretnej maszyny drukującej.

Profil ten jest stosowany podczas obróbki wzoru otrzymanego od klienta, w celu wykonania proofa kontraktowego, będącego wynikiem zastosowania oprogramowania GMG, które symuluje spodziewany rezultat powstający na maszynie drukującej.

Transparent GMG proof

Jeśli wydruk próbny nie oddaje oczekiwanego efektu kolorystycznego, stosujemy retusz koloru, aby dopasowanie było idealne.

Powodzenie systemu zarzadzania barwą zależy od dokładnej analizy wydruku próbnego, właściwego zastosowania profilu, wydruku proofa kontraktowego oraz stabilności parametrów druku, zgodnych z wydrukiem testowym.