tworzenie plików produkcyjnych

Nasza wiedza techniczna pozwala na dostarczenie drukarni zatwierdzonych plików produkcyjnych zgodnie z otrzymaną specyfikacją techniczną. Pliki te nie wymagają już dodatkowej obróbki (lub wymagają jej w niewielkim stopniu), poprzedzającej wykonanie płyt, co pomaga klientowi minimalizować koszty.

Grupa Miller Graphics ze swoją szeroką siecią przygotowalni w Europie
i Afryce Północnej współpracuje z wieloma drukarniami.

Realizując setki wydruków testowych oraz testów produkcyjnych, zdobyliśmy znaczące doświadczenie i wiedzę o maszynach drukujących. Doświadczenie to wpływa na efektywność procesu przygotowania opakowań, umożliwia nam szybką realizację zadań oraz generuje oszczędności dla naszych klientów.