praca zespołowa

Drukarnia jest najważniejszym podmiotem zaangażowanym w tworzenie znakomitego druku.

Jesteśmy przekonani o fundamentalnym znaczeniu dobrej komunikacji
z drukarnią.

Projekt lub jego obróbka graficzna czeka na akceptację techniczną drukarni przed wykonaniem repro.

Zastosowanie właściwych specyfikacji technicznych danej maszyny drukującej, w konkretnym procesie drukowym daje najlepszą gwarancję dopasowania kolorów do pierwotnych założeń.

Group Marketing & Innovations Director Group Marketing & Innovations Director

"An accurate and flexible follow up from the Miller Graphics team helped us in adapting the numerous ARDO packagings to the new EU-legislation in a structured and efficient way"