praca zespołowa

Drukarnia jest najważniejszym podmiotem zaangażowanym w tworzenie znakomitego druku.

Jesteśmy przekonani o fundamentalnym znaczeniu dobrej komunikacji
z drukarnią.

Projekt lub jego obróbka graficzna czeka na akceptację techniczną drukarni przed wykonaniem repro.

Zastosowanie właściwych specyfikacji technicznych danej maszyny drukującej, w konkretnym procesie drukowym daje najlepszą gwarancję dopasowania kolorów do pierwotnych założeń.

Artwork Team Leader Artwork Team Leader

„Duża wiedza specjalistyczna w zakresie techniki flexo i druku na tekturze falistej sprawia, że Miller jest jednym z naszych preferowanych partnerów w dziedzinie prepress” 

więcej