praca zespołowa

Drukarnia jest najważniejszym podmiotem zaangażowanym w tworzenie znakomitego druku.

Jesteśmy przekonani o fundamentalnym znaczeniu dobrej komunikacji
z drukarnią.

Projekt lub jego obróbka graficzna czeka na akceptację techniczną drukarni przed wykonaniem repro.

Zastosowanie właściwych specyfikacji technicznych danej maszyny drukującej, w konkretnym procesie drukowym daje najlepszą gwarancję dopasowania kolorów do pierwotnych założeń.

Printer Designer WCE Printer Designer WCE

„Aby poradzić sobie z  adaptacją wielkiej ilości plików produkcyjnych, potrzebowaliśmy w dziedzinie prepress wsparcia naszych partnerów, takich jak Miller Graphics” 

więcej