praca zespołowa

Drukarnia jest najważniejszym podmiotem zaangażowanym w tworzenie znakomitego druku.

Jesteśmy przekonani o fundamentalnym znaczeniu dobrej komunikacji
z drukarnią.

Projekt lub jego obróbka graficzna czeka na akceptację techniczną drukarni przed wykonaniem repro.

Zastosowanie właściwych specyfikacji technicznych danej maszyny drukującej, w konkretnym procesie drukowym daje najlepszą gwarancję dopasowania kolorów do pierwotnych założeń.

Product Marketeer Lotus Product Marketeer Lotus

"Firma Miller w pełni zaangażowała się w proces od projektu aż do druku, wspierając nas swoim doświadczeniem, zapewniła maksymalizację jakości druku naszych opakowań"

więcej