GMG

Aby otrzymać mierzalny, przewidywalny i powtarzalny druk, wykonujemy wydruk próbny, profilowany dla konkretnej maszyny drukującej.

Analiza tych próbek dostarcza nam informacji (profili) o właściwościach danej maszyny, tworząc wydruki GMG symulujące kolorystykę.

Wymierną korzyścią są tutaj: skrócony czas rozruchu maszyny, wydruk końcowy zgodny z proofem, zmniejszony odpad i czas przygotowania maszyny, a także zwiększona produktywność i lepszy zysk.

Artwork Team Leader Artwork Team Leader

„Duża wiedza specjalistyczna w zakresie techniki flexo i druku na tekturze falistej sprawia, że Miller jest jednym z naszych preferowanych partnerów w dziedzinie prepress” 

więcej