GMG

Aby otrzymać mierzalny, przewidywalny i powtarzalny druk, wykonujemy wydruk próbny, profilowany dla konkretnej maszyny drukującej.

Analiza tych próbek dostarcza nam informacji (profili) o właściwościach danej maszyny, tworząc wydruki GMG symulujące kolorystykę.

Wymierną korzyścią są tutaj: skrócony czas rozruchu maszyny, wydruk końcowy zgodny z proofem, zmniejszony odpad i czas przygotowania maszyny, a także zwiększona produktywność i lepszy zysk.

Product Marketeer Lotus Product Marketeer Lotus

"Firma Miller w pełni zaangażowała się w proces od projektu aż do druku, wspierając nas swoim doświadczeniem, zapewniła maksymalizację jakości druku naszych opakowań"

więcej