GMG

Aby otrzymać mierzalny, przewidywalny i powtarzalny druk, wykonujemy wydruk próbny, profilowany dla konkretnej maszyny drukującej.

Analiza tych próbek dostarcza nam informacji (profili) o właściwościach danej maszyny, tworząc wydruki GMG symulujące kolorystykę.

Wymierną korzyścią są tutaj: skrócony czas rozruchu maszyny, wydruk końcowy zgodny z proofem, zmniejszony odpad i czas przygotowania maszyny, a także zwiększona produktywność i lepszy zysk.

Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group

"Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań."

więcej