GMG

Aby otrzymać mierzalny, przewidywalny i powtarzalny druk, wykonujemy wydruk próbny, profilowany dla konkretnej maszyny drukującej.

Analiza tych próbek dostarcza nam informacji (profili) o właściwościach danej maszyny, tworząc wydruki GMG symulujące kolorystykę.

Wymierną korzyścią są tutaj: skrócony czas rozruchu maszyny, wydruk końcowy zgodny z proofem, zmniejszony odpad i czas przygotowania maszyny, a także zwiększona produktywność i lepszy zysk.

Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing Paul Charles Vandeweghe, właściciel drukarni Vandeweghe Flexo Printing

"Firma Miller Graphics jest rzeczywiście „preferowanym partnerem w dziedzinie prepress”.
Stosujemy proponowaną przez nich regułę „jednego okienka”, przechodząc od projektu poprzez repro do fotopolimerowych form drukowych..."

więcej