GMG

Aby otrzymać mierzalny, przewidywalny i powtarzalny druk, wykonujemy wydruk próbny, profilowany dla konkretnej maszyny drukującej.

Analiza tych próbek dostarcza nam informacji (profili) o właściwościach danej maszyny, tworząc wydruki GMG symulujące kolorystykę.

Wymierną korzyścią są tutaj: skrócony czas rozruchu maszyny, wydruk końcowy zgodny z proofem, zmniejszony odpad i czas przygotowania maszyny, a także zwiększona produktywność i lepszy zysk.

Group Marketing & Innovations Director Group Marketing & Innovations Director

"An accurate and flexible follow up from the Miller Graphics team helped us in adapting the numerous ARDO packagings to the new EU-legislation in a structured and efficient way"