zarządzanie marką w branży opakowań

Na rynku, gdzie szybkość reakcji, solidność, terminowość i efektywność leżą w centrum sukcesu produktu, nasze podejście do wdrożenia opakowania i zarządzania projektem pozytywnie wpływa na efektywność działań naszych klientów i przyspiesza wprowadzenie produktu na rynek.
Kierowanie tym procesem przy pomocy specjalistycznego oprogramowania(PLM), sterującego przepływem pracy, umożliwia wszystkim upoważnionym stronom śledzenie postępu danego projektu, łącznie z ramami czasowymi. Dzięki akceptacji on-line, ograniczeniu ilości przeróbek i raportowaniu dotyczącemu współczynników efektywności, cały proces produkcji nowego opakowania i jego wprowadzenie na rynek przebiega szybciej i oszczędniej.

KLUCZOWE ASPEKTY WDRAŻANIA MARKI

 • Kontrola procesu wdrażania nowego produktu
 • Zarzadzanie projektem
 • Monitorowanie procesu (współczynniki efektywności)
 • Tworzenie projektu
 • Obróbka zdjęć
 • Adaptacja projektu
 • Obróbka graficzna
 • Akceptacja on-line
 • Zarządzanie zasobami

korzyści płynące z zarządzania marką w branży opakowań

 • Lepsza spójność marki
 • Wzmocnione bezpieczeństwo, kontrola i transparentność
 • Widoczność dla wszystkich upoważnionych zainteresowanych stron
 • Szybsza droga od projektu do druku

Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group

"Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań."

więcej