montaż płyt

Dokładny montaż płyt na astralonie dla druku na tekturze falistej

W firmie Miller Graphics montaż na użytek zadruku tektury falistej odbywa się z wykorzystaniem cyfrowego sprzętu najnowszej generacji.

Kontrola przy użyciu kamery sprawia, że pasery wykonane są z największą dokładnością. Kontrola jakości i właściwa ocena ryzyka możliwe są dzięki wykonanym wydrukom próbnym z maszyny montażowej.

Wybrany rodzaj płyty, taśmy, pianki i astralonu w połączeniu z procesem zarządzania barwą dają najlepsze wyniki druku na tekturze falistej.

Byłoby błędem tego nie sprawdzić!


Corrugated proofpress

Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group Supply Chain & Purchasing Manager Lemoine Group

"Miller Graphics zajmuje się procesem obróbki reprograficznej wszystkich naszych opakowań i we wszystkich swych oddziałach europejskich koordynuje produkcję form drukowych, stosowanych do zadruku naszych opakowań."

więcej