i-flex®

I-Flex to narzędzie stworzone przez Miller Graphics dla najlepszych rozwiązań w kwestii optymalnej jakości, kontroli i lepszej produktywności.

Wiedza i dokładność

Personel Miller Graphics odbywa regularne szkolenia, aby nieustannie podnosić kwalifikacje zawodowe, zapoznając się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w dziedzinie prepress.

Najlepsze rozwiązania

Miller Graphics zapewnia swym klientom bogatą ofertę sprawdzonych rozwiązań, dostępnych dzięki zaawansowanej technologii, np. zastosowanej w rastrach, przy druku próbnym, czy formach drukowych. Po przeprowadzeniu specjalistycznych wydruków próbnych i ich analizie oraz w połączeniu ze wzajemnymi konsultacjami, możemy razem z klientem wypracować optymalny przebieg całego procesu drukowego. Poprzez zastosowanie najnowszej technologii i wprowadzenie mierzalnych ulepszeń w sferze jakości i efektywności, I-FLEX stymuluje rozwój i konkurencyjność firmy.

  • Technologia CTP (Computer to Plate)
  • Zaawansowana technologia płyt drukowych (np. Esko HD Flexo, Kodak NX, NExT)
  • Rozwiązania dotyczące druku próbnego
  • Zoptymalizowane techniki rastrowe
Optymalizacja druku

Ponieważ wiele różnorodnych parametrów procesu drukowego musi współgrać ze sobą, choć zależy to od ich konfiguracji, zrozumienie całego procesu i osiągnięcie żądanego rezultatu wymaga pewnej struktury i sprawdzonych metod.