Polityka ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska opiera się na stosownym programie zawierającym metody, których celem jest nie tylko odpowiadanie na oczekiwania klientów, ale nawet ich przekraczanie.

Przewyższa to wymagania certyfikacji ISO 14000.

Wszyscy pracownicy Grupy Miller Graphics nieustannie dokładają wszelkich starań, by ich działania były zgodne z naszymi standardami.

Ustawicznie pracujemy nad redukcją zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedzialność za środowisko naturalne i politykę zrównoważonego rozwoju ponosi lokalny Dyrektor Zarządzający.

Wskaźniki efektywności związane z ochroną środowiska
i zrównoważonym rozwojem raportowane są do odpowiedniej jednostki Grupy.

Kontrola działań poszczególnych oddziałów w zakresie ochrony środowiska i polityki zrównoważonego rozwoju dokonuje się za pomocą przeglądów, raportowanych podczas regularnych spotkań kierownictwa Grupy, zgodnie z zasadami standardów grupowych.Postępujemy zgodnie z Dziesięcioma Zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie obrony praw człowieka oraz zgodnie z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy

Zasadami tymi są:

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka, przyjętych przez społeczność międzynarodową.
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.