Informacja o Polityce Prywatności

Grupa Miller Graphics jest własnością firmy O.F Ahlmark & Co.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy zbierane przez nas dane osobowe, oraz Państwa prawa dotyczące tych danych.

Jakie dane są gromadzone?

Pliki cookie - używamy plików cookie na naszych stronach internetowych i w aplikacjach internetowych, aby podnieść poziom wygody użytkownika i ułatwić nawigację w systemie oraz umożliwić monitorowanie korzystania z witryny. Zbieramy te informacje anonimowo i żadne dane osobowe nie są przechowywane w naszych plikach cookie.

Więcej informacji na temat działania plików cookie i ich wyłączania:

www.allaboutcookies.org

Rejestry działań - Możemy przechowywać i przetwarzać niektóre z Państwa informacji osobowych związanych z działaniami i odpowiedziami w naszych systemach, aby dostarczyć Państwu usługi i produkty, które zostały zamówione lub uzgodnione. Miller Graphics nigdy nie prosi o udostępnienie wrażliwych danych osobowych, ani nie przetwarza takich danych.

W jaki sposób wykorzystane zostaną informacje?

Wszelkie informacje gromadzone lub przechowywane przez Miller Graphics będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

 • aby zwiększyć komfort korzystania z naszych systemów;
 • aby umożliwić nam skuteczne wykonywanie obowiązków zawodowych;
 • firma Miller Graphics może również od czasu do czasu wysyłać materiały marketingowe – mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji, bez wpływu na inne usługi.

Zobowiązujemy się nie sprzedawać, nie zmieniać przeznaczenia i nie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom spoza naszej organizacji bez uprzedniej zgody Państwa.

Wszelkie gromadzone i/lub przetwarzane przez nas informacje osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu ustania relacji biznesowych, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyraźnie zażąda innych warunków.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Uważamy, że istnieje uzasadniona potrzeba przechowywania i przetwarzania niektórych informacji osobowych, mając na uwadze powyżej wskazane ograniczenia, jednak jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo określone prawa odnoszące się do własnych danych osobowych:

 • Prawo do otrzymywania informacji
  Uważamy, że niniejsza polityka prywatności spełnia nasz obowiązek informowania o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
 • Prawo do wglądu
  Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do wszystkich swoich danych osobowych. Miller Graphics dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu wymagane dane w ciągu jednego miesiąca.
 • Prawo do sprostowania
  Mają Państwo prawo oczekiwać, że wszelkie posiadane przez nas dane osobowe są prawidłowe, przy zachowaniu największej staranności z naszej strony. Mogą Państwo poprosić o poprawienie nieprawidłowych danych. Miller Graphics dołoży wszelkich starań, aby sprostować nieprawidłowości w ciągu jednego miesiąca.
 • Prawo do ograniczenia, sprzeciwu i żądania usunięcia

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia lub wstrzymania przetwarzania Państwa danych - to umożliwiłoby firmie Miller Graphics przechowywanie Państwa danych bez możliwości ich przetwarzania. Mogą Państwo również zgłosić do Miller Graphics sprzeciw wobec używania Państwa danych w określonym celu (np. marketingowym) lub zażądać całkowitego usunięcia danych.

W każdym przypadku Miller Graphics dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na Państwa żądanie w ciągu jednego miesiąca.

UWAGA: skuteczne dostarczanie przez Miller Graphics niektórych towarów i usług może okazać się niemożliwe w przypadku, gdy powyższe żądania będą spełnione.

 

Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Miller Graphics regularnie aktualizuje swoją Politykę Prywatności – wszelkie aktualizacje będą dostępne na tej stronie.

Niniejsze zawiadomienie zostało ostatnio zaktualizowane 15 maja 2018 roku.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych lub informacji o polityce prywatności.