Aniloksy…

Wałki aniloksowe i tuleje, zarówno nowe, jak i te poddane regeneracji, produkowane są według najwyższych standardów techniki grawerowania w nowoczesnych zakładach produkcyjnych i dystrybuowane przez firmę Miller Graphics. Nasza rozległa wiedza na temat dopasowania właściwego aniloksu do danego rodzaju farby, a także doskonała umiejętność zarządzania płytą i barwą, zapewniają Państwa klientom znakomitą jakość druku.